Nasze laboratorium oferuje Państwu

wykonywanie badań kryminalistycznych w celu identyfikacji genetycznej i ustalenia pokrewieństwa, dzięki wykorzystaniu analizy polimorfizmu STR jądrowego oraz DNA mitochondrialnego. Wszystkie badania prowadzone są pod kontrolą biegłego sądowego.

Analiza śladów biologicznych jest jednym z niewielu obiektywnych środków dowodowych.

Umożliwia ona porównanie DNA wyizolowanego z próbek pobranych z dowodów rzeczowych zabezpieczonych na miejscu zdarzenia (m. in. śladów krwi, śliny, nasienia czy włosów) z DNA osób, od których pobrano materiał genetyczny. Znalazło to odzwierciedlenie między innymi w dokumentach Unii Europejskiej – Rekomendacja Rady Europy (R1/92), która zaleca aby „badania DNA wykonywane były w każdym możliwym przypadku, bez względu na wagę popełnionego czynu”. Analiza DNA wg Rekomendacji Rady Europy (R1/92) to skomplikowany proces naukowy, który może być prowadzony jedynie w laboratoriach mających odpowiednie wyposażenie i doświadczenie a wykonujący je eksperci powinni posiadać wysoki stopień wiedzy zawodowej i praktycznej.

Gwarantujemy wysoką jakość przeprowadzonych badań,

szybką realizację zleceń oraz atrakcyjne ceny. Wyposażenie laboratorium pozwala na profilowanie genetyczne nawet 500 próbek w ciągu doby. Standardowy czas realizacji zlecenia wynosi, w zależności od ilości dowodów rzeczowych, od 5 do 10 dni roboczych.