W skrócie, Traseologia jest działem kryminalistyki obejmującym identyfikację śladów pozostawionych przez człowieka, pojazd lub zwierzę np. ślady obuwia, opon, kopyt końskich na różnego rodzaju powierzchniach. Mogą to być powierzchnie miękkie takie jak: gleba, śnieg lub sztywne nie powodujące powstawania wgłębienia.

Nasze laboratorium posiada w ofercie usługę wykonania badań traseologicznych oraz z zakresu gantiskopii (badanie śladów rękawic).


Gantiskopia, dział kryminalistyki zajmujący się badaniem śladów rękawic pozostawionych na miejscu zdarzenia. Ślady takie mogą być odbitkami albo odciskami rękawic wykonanych z dzianiny, gumy, skóry i innych. Niektóre z pozostawionych śladów ujawnia się i zabezpiecza metodami stosowanymi w daktyloskopii. Charakterystycznymi cechami takich śladów są: ilość palców, struktura, zużycie, wytarcia lub uszkodzenia, wzór szwów lub splotów oraz wiele innych. Podobnie jak odciski butów czy opon pojazdów podczas badań traseologicznych, tak i odciski rękawic pozwalają na zabezpieczenie charakterystycznych śladów na miejscu zdarzenia. Wraz z materiałem porównawczym stanowią istotny dowód w sprawie przestępstwa.